Ochrana osobních údajů

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů z pera EU.

Pokud se registrujete do Klubu Global 3000 - společnost Petr Michálek, Moulíkova 4, 150 00 Praha 5, IČ: 45869073 (dále jen „Společnost“), najdete v tomto článku informace, jak bude s Vašimi údaji nakládáno.

Zpracování údajů firmou najdete v tomto článku (PDF)

Zpracování údajů námi, tedy registrací přes formulář na webu www.zdravi.org.

Vyplníte registrační formulář svými údaji. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde informační e-mail. Na naši e-mailovou adresu přijde Vámi vyplněná registrace. Zaplacením registračního poplatku souhlasíte se zpracováním Vašich údajů, tj. vyplněním Přihlášky za člena Klubu Global 3000, odesláním Přihlášky Společnosti a odesláním registračního balíčku na Vaši adresu.

Máte 14 dní na zaplacení poplatku za registraci. Během této doby Vaše údaje uchováváme v e-mailové schránce, která je opatřena heslem. Pokud tato doba uplyne a Vy registrační poplatek nezaplatíte, Vaše údaje budou tímto okamžikem smazány.

Pokud ve 14denní lhůtě poplatek zaplatíte, Vaše údaje budou vyplněny on-line do systému Klubu Global 3000 - Společnosti Petr Michálek (správce údajů), do Virtuální kanceláře, do které máte přístup a své údaje si můžete sami spravovat. S Vašimi údaji se dále nic neděje. Z naší strany po vyplnění on-line registrace Vaše údaje také mažeme a dál s nimi nijak nenakládáme. Obdržíte od nás při odeslání registračního balíčku pouze jeden informační e-mail s odkazy a potřebnými radami.

Čestně prohlašujeme, že při registraci přes formulář na našich stránkách bude s Vašimi údaji nakládáno dle zákona. Vaše údaje využijeme pouze k vyplnění on-line registrace dle zásad MLM systému Klubu Global 3000. Z naší strany Vaše údaje nijak neukládáme, neprodáváme je třetím stranám ani s nimi dál nenakládáme v rozporu se zákonem. Dále se správa Vašich údajů týká pouze Klubu Global 3000.

Ochrana osobních údajů

Nabídka spolupráce s Klubem Global 3000 prostřednictvím stránek www.zdravi.org je podmíněna ze strany Provozovatele stránek poskytnutím Vašich osobních údajů pro vyplnění a odeslání “Přihlášky za člena Klubu Global 3000”.

Souhlas je udělován zpracovateli údajů:
Provozovatelem je Jitka Kopincová, Peškova 517, 403 31 Ústí nad Labem, IČ: 46730648 vedená jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Rozsah zpracování:
Registrovaný souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany správce údajů:
a) identifikační a adresné údaje: jméno a příjmení, adresa
b) elektronické kontaktní údaje: email, telefon, IP adresa
c) firemní údaje: název firmy, sídlo, IČ, DIČ

Účel a doba zpracování:
Registrovaný souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:
a) Pro vytvoření a zpracování registrace do klubu Global 3000.
b) Osobní údaje registrovaného uživatele nejsou předávány žádné třetí osobě.
c) Osobní údaje registrovaného uživatele uložené v elektronické podobě jsou v databázi správce údajů chráněné proti odcizení a nemá k nim přístup nikdo nepovolaný.

Informace o zpracování osobních údajů a právech registrovaného:
Osobní údaje registrovaného uživatele jsou zpracovávány elektronicky i manuálně ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům ve Virtuální kanceláři Klubu Global 3000, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou správce daně. Registrovaný uživatel prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.

Provozovatel stránek Jitka Kopincová spolupracuje s Klubem Global 3000, který je oprávněný nakládat s osobními daty a zpracovávat je pouze při splnění svých povinností.

KONTAKTY
+420 603 193 647
info@zdravi.org
SLEDUJTE NÁS
+420 603 193 647 info@zdravi.org

U NÁS NAJDETE I DOPLŇKY STRAVY BEZ

Produkty Klubu Global 3000 jsou na trhu již 20 let a přesto o nich ještě spousta lidí neví a nevyzkoušela je. Třeba náš oblíbený a nejprodávanější BioAktiv, ProKloub a ProKloub MAXI, Slim 3000 Coctail v šesti příchutích, Vitavláknina MAXI a horká novinka na vlasy HairAktiv.
Dobrá imunita v téhle nelehké době a hubnutí, potřebné po dlouhé domácí karanténě u jídla a televize, je pro mnohé z nás teď prioritou. Tak pojďte mezi nás! Vyzkoušejte je a určitě si je oblíbíte.